Kodeine 60mg

Kodein används för att behandla måttliga grader av smärta, det kan användas vid tillstånd som hosta och diarré. Kodein kan öka effekten av olika smärtstillande medel, alkohol, allmänna smärtstillande medel och lugnande medel.

Category: