Oxycontin 40mg

Oxykodon tillhör en klass av läkemedel som kallas opioidanalgetika. Det arbetar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta. De högre styrkorna av detta läkemedel (mer än 40 milligram per tablett) bör endast användas om du regelbundet har tagit måttliga till stora mängder av en opioid smärtstillande medicin.

Category: