Subutex 8mg

SUBUTEX är indicerat för behandling av opioidberoende och är att föredra för induktion. SUBUTEX ska användas som en del av en komplett behandlingsplan som inkluderar rådgivning och psykosocialt stöd.

Category: