Lyrica 300mg

Detta läkemedel används för att behandla smärta orsakad av nervskador på grund av diabetes, bältros (herpes zoster) infektion eller ryggmärgsskada. Detta läkemedel används också för att behandla smärta hos personer med fibromyalgi. Det används också tillsammans med andra mediciner för att behandla vissa typer av anfall (fokala anfall).

Category: